BVS,a.s.

  •  zabezpečenie projektovej dokumentácie pre búranie objektov  VHJ v Senci a Plaveckom Štvrtku