REVING -V.A.V.,s.r.o. a SPP,a.s.

zabezpečujeme:

  • inžiniersku činnosť týkajúcu sa príslušných povolení na realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním pripojovacích plynovodov určených na pripojovanie odberných miest plynových zariadení k distribučnej sieti spoločnosti SPP v mestských častiach Bratislavy:
              - MČ Staré Mesto: Nám 1.mája 4,Nekrasova,
              - MČ Karlova Ves: Staré Grunty,Stoklasova,Dlhé Diely I.,Líščie 
                                               údolie
              - MČ Dúbravka: Moyžova,Bridžitská
              - MČ Nové mesto: Sliačska,Modranská,Jaskový 
                                               rad,Riazanska,Kĺzavá
              - MČ DNV: Istrijská,Tatranská,Záhradná,Poniklecová,
              - MČ Rača:Podbrezovská,Jurkovičova,
              - MČ Pod.Biskupice: Pšeničná,Devätinova,Krajinská,J.Kráľa,
              - MČ Vajnory: Uhliská,Tomanova,Za mlynom,Široká
              - MČ Ružinov: I.Horvátha
              - MČ Záh.Bystrica:Pri Vápenickom potoku,Čsl.tankistov
              - MČ Čuňovo:Na hrádzi,Ražná
              - MČ: Vrakuňa: Majerská,Hradská,Borovicová,
              - MČ Rusovce: Longobardská