Ponúkané služby
Investície
Inžinierska činnosť
Poradenstvo
Realitná činnosť
C e s p r o z a, s. r. o.
inžinierska kancelária
pre investorsko-inžinierske
poradenstvo pri výstavbe
budov a rodinných domovNaše prednosti:

  • komplexné riešenie
  • komunikácia s jedným partnerom
  • individuálne prejednanie ceny a termínov

 

Poradenstvo

investorsko-inžinierske poradenstvo pri výstavbe budov a rodinných domov:
  • definovanie investičného zámeru a zadania
  • obstaranie vstupných údajov
  • pripomienkovanie projektu
  • zmluvné vzťahy
  • výberové konania dodavateľov prieskumných, geodetických, projektových a stavebných prác