Ponúkané služby
Investície
Inžinierska činnosť
Poradenstvo
Realitná činnosť
C e s p r o z a, s. r. o.
inžinierska kancelária
pre investorsko-inžinierske
poradenstvo pri výstavbe
budov a rodinných domovNaše prednosti:

 • komplexné riešenie
 • komunikácia s jedným partnerom
 • individuálne prejednanie ceny a termínov

 

Realitná činnosť

Ponúkame Vám nasledujúce realitné činnosti:
 • obstaranie a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, budov a iných nehnuteľností
 • oceňovanie nehnuteľností
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
 • komunikácia s klientom od prvotného dopytu, cez zaslanie ponukového listu až po pripomienkovanie zmlúv
 • realizácia obhliadok bytov,stavebných objektov a pozemkov
 • poradenstvo pri úprave a výbere bytov
 • finalizácia zmlúv predaja a kúpy nehnuteľností-bytov a pozemkov
 • návrh vkladov vlastníckeho práva pri prevode nehnuteľností do príslušného katastra nehnuteľností, zmlúv o záložnom práve,vecných bremien, návrh záznamov
 • spolupôsobenie s geodetom pri vypracovaní geometrických plánov
 • identifikácia parciel podľa snímok z katastrálnej mapy
 • príprava podkladov pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja a bývania
 • spolupráca a poradenstvo pri vybavovaní hypotekárnych úverov pre klientov
 • spolupráca s Hypocentrom, Bratislava