C e s p r o z a, s. r. o.
inžinierska kancelária
pre investorsko-inžinierske
poradenstvo pri výstavbe
budov a rodinných domovNaše prednosti:

  • komplexné riešenie
  • komunikácia s jedným partnerom
  • individuálne prejednanie ceny a termínov

 

Vitajte na stránkach Cesproza!

Naša spoločnosť si Vám dovoľuje ponúknuť kompletné služby v oblasti stavebníctva, investičnej výstavby a s tým súvisiacich činností:

  • investorsko-inžinierske poradenstvo pri výstavbe budov a rodinných domov
  • zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia na výstavbu a kolaudáciu stavieb
  • zabezpečenie projektových a dodávateľských prác pre novostavby a rekonštrukcie
  • realitnú činnosť
  • spoluprácu s bankovými subjektmi pri získaní hypotekárneho úveru


Využitím našich služieb sa presvedčíte o našej spoľahlivosti, skúsenosti a profesionalite, že Vám optimálne zabezpečíme technické, termínové a finančné riešenia.

S každým jednáme individuálne, diskrétne a korektne.

Tešíme sa na všetkých spokojných zákazníkov.