AD Consult
 • zabezpečovali sme kolaudačné rozhodnutie pre administratívnu budovu spoločnost
 
Agoria Projekt
 • zabezpečenie povolenia pre zvláštne užívanie komunikácie a povolenie odklonu pri realizácii zriadenia   vjazdu na Staromestskej ul. v rámci objektovej skladby rekonštrukcie Esterházyho paláca v Bratislave
 • zabezpečenie povolenie užívania vjazdu - kolaudačné rozhodnutie pre nový vjazd
 
AKJ, s.r.o.,Bratislava
 • zabezpečenie stavebného povolenia pre rekonštrukciu sídla Matador hoding,Bratislava
 •  zabezpečenie stavebného povolenia pre objekt Energobloku
 
ALFA inžiniering,spol. s r.o.
zabezpečovali sme:
 • územné a stavebné povolenie  stavby: Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba bytového domu na Hviezdoslavovom nám.č.7 a Paulínyho ul.č.8 v Bratislave ( TWINS)
 • stavebné povolenie pre stavbu: Alfa a Beta bytové domy na Búdkovej ulici v Bratislave
 
AST Slovakia
zabezpečovali sme:
 • poradenskú a technickú pomoc pri rekonštrukcii Thermia Palace v Piešťanoch
 
BAU holding
 • zabezpečenie stavebného  povolenia pre výstavbu nízkoenergetických  montovaných rodinných domov - Krakovany, Ratnovce, Chorvátsky Grob, Blahová
 
Bau3Mex,a.s.
zabezpečovali sme:
 • koordinačnú a inžiniersku činnosť ( územné rozhodnutie,stavebné povolenie a kolaudácia) pre  výstavbu betonárne
 • posudzovanie činnosti podľa Zákona č.24/2006 Z.z. -  vplyv na životné prostredie ( EIA)
 
Big Board Slovensko, s.r.o.
zabezpečovali sme:
 • Inžiniering - výstavba bigboardov a štítových stien
 • Technický dozor investora
 • Riadenie a koordinácia výstavby
 
BON DOMUS RENT spol.s.r.o.,Bratislava
zabezpečovali sme:
 • kolaudačné rozhodnutie pre Obchodné centrum Rača,Bratislava
 
BSP Solution spol.s.r.o.
zabezpečovali sme:
 • technický dozor investora pri výstavbe polyfunkčného objektu na Patronke,Bratislava
 
BTK, s r.o.
zabezpečovali sme:
 • Inžiniering - výstavba vjazdu do hospodárskeho dvora - Bratislava, Hradská ul.
 
BVS,a.s.
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre búranie objektov  VHJ v Senci a Plaveckom Štvrtku
 
DKT SYSTEM,s.r.o.
 • zabezpečujeme územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre Rekonštrukciu rekreačných zariadení v Lovichovci -Zemianske Podhradie
 
ESA INVEST SK s.r.o.
Zabezpečovali sme:
 • územné a stavebné povolenie pre stavbu: Obchodné centrum Bratislava - Rača.
 
FEMINIA Family,s.r.o.
 • zabezpečenie stavebného povolenia pre úpravy obchodného priestoru v bytovom dome
 • zabezpečenie tech. dozora investora
 • zabezpečenie kolaudácie
 
IMC real,s.r.o.
 • inž. činnosť pri riešení nadstavby bytového domu v Rači
 
Individuálni stavebníci RD
zabezpečujeme:
 • Inžiniering -  zabezpečenie vydania stavebného povolenie,resp.kolaudácie stavby RD v: Novej Dedinke,  Lamači- BA,  Dúbravke- BA, Hamuliakove- BA,Čuńove - BA,Rači - BA,Trnávke - BA,Záhorskej Bystrici - BA,Ivanke pri Dunaji,Miloslavove,Senci ,Jarovciach - BA  ,Nové Mesto - BA
 • Technický dozor investora
 
ITB Architekti
 •  zabezpečenie Územného rozhodnutia stavby Castellum- polyfunkčný objekt v BA- Petržalke
 
JS Trading Group,s.r.o.
 • zabezpečovali sme dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre skladové haly v Šamoríne
 
MAX INN spol.s.r.o.
zabezpečenie:
 • kolaudácie stavby: Hotel MAX INN,Bratislava
 
MČ Karlova Ves
 • zabezpečujeme územné a stavebné povolenie pre rekonštrukciu objektu Karloveského centra kultúry
 
MEDIAS promotion
zabezpečovali sme
 • stavebné povolenie pre výstavbu reklamnej plachty na štítovú stenu
 • tech.dozor investora
 • riadenie a koordinácia výstavby
 
Miloš Turac spol.s.r.o., Bratislava
Zabezpečujeme:
 • územné rozhodnutie pre stavbu: Autosalón & hotel MT CARS
 • územné , stavebné povolenie pre obnovu a adaptáciu kaštiela v Tomášove ,kolaudácia stavby
 
Nehnuteľnosti na mieru spol. s r.o.
zabezpečovali sme:
 • územné ,stavebné povolenie a kolaudáciu stavby: Rekonštrukciu,prístavbu a nadstavbu bytového domu na Štefanovičovej ul.č.18 v Bratislave
 
Oberbank leasing
 • zabezpečenie zmeny funkčného využitia objektu v Bratislave
 
OÚ Kalná nad Hronom
 • zabezpečujeme stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Športové a relaxačné centrum v Kalnej nad Hronom
 • zabezpečujeme kolaudačné rozhodnutie stavby
 
P.G.DEVELOPMENT GROUP
 • zabezpečovanie inžinierskej činnosti k Urbanistickej štúdii zóny Vinohrady
 
PARI,s.r.o.
 • zabezpečenie Ohlásenia stavebných úprav pre výstavbu fotovoltaického zariadenia pre sídlo Matador holding, Bratislava
 • zabezpečenie Ohlásenia stavebných úprav pre výstavbu Fotovoltaického zariadenia pre sídlo Matador holding, Bratislava
 • zabezpečenie Ohlásenia udržiavacich a stavebných úprav pre objekt sídla Matador holding, Bratislava  -Hala M1
 • zabezpečnie výrubu drevín
 • zabezpečenie stavebného dozora stavby
 
PARKET STORE s.r.o.
 •  zabezpečenie dodatočného stavbeného povolenia a kolaudácie skladovej haly  v  Petržalke,BA
 
Považská stavebná, a.s
zabezpečovali sme:
 • územné a stavebné povolenie a kolaudáciu stavby: Bytový dom v Líščom údolí, Bratislava
 
REVING -V.A.V.,s.r.o. a SPP,a.s.
zabezpečujeme:
 • inžiniersku činnosť týkajúcu sa príslušných povolení na realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním pripojovacích plynovodov určených na pripojovanie odberných miest plynových zariadení k distribučnej sieti spoločnosti SPP v mestských častiach Bratislavy:
- MČ Staré Mesto: Nám 1.mája 4,Nekrasova, - MČ Karlova Ves: Staré Grunty,Stoklasova,Dlhé Diely I.,Líščie údolie - MČ Dúbravka: Moyžova,Bridžitská - MČ Nové mesto: Sliačska,Modranská,Jaskový rad,Riazanska,Kĺzavá - MČ DNV: Istrijská,Tatranská,Záhradná,Poniklecová, - MČ Rača:Podbrezovská,Jurkovičova, - MČ Pod.Biskupice: Pšeničná,Devätinova,Krajinská,J.Kráľa, - MČ Vajnory: Uhliská,Tomanova,Za mlynom,Široká - MČ Ružinov: I.Horvátha - MČ Záh.Bystrica:Pri Vápenickom potoku,Čsl.tankistov - MČ Čuňovo:Na hrádzi,Ražná - MČ: Vrakuňa: Majerská,Hradská,Borovicová, - MČ Rusovce: Longobardská
 
SIBAREAL,s.r.o. Bratislava
 • zabezpečenie stanovísk k Urbanistickej štúdii zóny Lamenica-Bratislava
 
SLOVUNIT Development
 • zabezpečujeme inžiniersku činnosť pre projekt: : Spristupnenie záhradkárskej zóny a rekreačné objekty v Rači  - územné rozhodnutie,stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
 
SLOVUNIT R96 s.r.o.
 • zabezpečenie stavebného povolenia  a kolaudácia skladových hál, Bratislava
 
spoločenstvo stavebníkov
zabezpečujeme:
 • územné a stavebné povolenie a kolaudácia stavby: Komunikácie a inžinierske siete pre obytný súbor I.etapa - Nová Dedinka
 
Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov M33
zabezpečovali sme:
 • zaujatie verejného priestranstva pri realizovaní opravy a zateplenie uličnej fasády bytového domu na Medenej 33
 
Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov- Bednár
zabezpečovali sme:
 • koordinačné práce pri návrhu nadstavby bytového domu ma Špitálskej 10
 
Studial,s.r.o.
 • zabezpečovali sme realitnú činnosť pre developera stavby Family House na Vrútockej ulici v Bratislave
 
T&M O´Keeffe Contruktion LTD, Cork, Írsko, PROmiprojekt, s.r.o.
Zabezpečujeme:
 • územné a stavebné povolenie pre stavbu:  Obytný súbor,lokalita č.9 vo Veľkom Bieli
 
Tenzona spol. s r.o.
zabezpečovali sme:
 • územné a stavebné povolenie pre stavbu: Výrobná hala v Malženiciach
 
Trajekt a.s.
Zabezpečovali sme :
 • územné rozhodnutie pre Administratívno - logistické centrum a Administratívno-skladové centrum projektu Dunajské predmestie v Bratislave
 
Urbia Development s.r.o.
 •  zabezpečenie stavebného povolenia pre zabezpečovacie práce - Habermayerov palác, Bratislava
 • zabezpečenie ohlásenia stavebných úprac fasády - Habermayerov palác, Bratislava
 
VASKO + PARTNER INŽINIERI spol.s.r.o.
zabezpečovali sme:
 • technickú pomoc pri výstavbe objektu  pošty v Ivánke pri Dunaji
 
VENCORP DEVELOPMENT s.r.o., Bratislava
zabezpečovali sme:
 • územné a stavebné povolenie  pre stavbu:  Bytový dom MIRADOR v Karlovej Vsi
 
W.A.G.minerální paliva,a.s.
zabezpečujeme :
 • územné a stavebné povolenie a kolaudácia  stavby: TANK&GO čerpacích staníc pohonných hmôt - Hodonínska ul - Lamač
 • územné rozhodnutie pre pripravovanú stavbu : TANK&GO - na  Galvániho ul. - Ružinov
 • technický dozor investora
 
Walter Landolt,Švajčiarsko
zabezpečovali sme:
 • stavebné povolenie pre prestavbu bytu na 3 bytové jednotky na Špitálskej ul. Bratislava
 
Zona, s.r.o.

zabezpečovali sme:

 • Predaj bytov
 • Spolupráca s bankovými subjektmi