BTK, s r.o.

zabezpečovali sme:

  • Inžiniering - výstavba vjazdu do hospodárskeho dvora - Bratislava, Hradská ul.