Považská stavebná, a.s

zabezpečovali sme:
  • územné a stavebné povolenie a kolaudáciu stavby: Bytový dom v Líščom údolí, Bratislava