Agoria Projekt

  • zabezpečenie povolenia pre zvláštne užívanie komunikácie a povolenie odklonu pri realizácii zriadenia   vjazdu na Staromestskej ul. v rámci objektovej skladby rekonštrukcie Esterházyho paláca v Bratislave
  • zabezpečenie povolenie užívania vjazdu - kolaudačné rozhodnutie pre nový vjazd