T&M O´Keeffe Contruktion LTD, Cork, Írsko, PROmiprojekt, s.r.o.

Zabezpečujeme:
  • územné a stavebné povolenie pre stavbu:  Obytný súbor,lokalita č.9 vo Veľkom Bieli