MEDIAS promotion

zabezpečovali sme
  • stavebné povolenie pre výstavbu reklamnej plachty na štítovú stenu
  • tech.dozor investora
  • riadenie a koordinácia výstavby