Big Board Slovensko, s.r.o.

zabezpečovali sme:
  • Inžiniering - výstavba bigboardov a štítových stien
  • Technický dozor investora
  • Riadenie a koordinácia výstavby