Tenzona spol. s r.o.

zabezpečovali sme:
  • územné a stavebné povolenie pre stavbu: Výrobná hala v Malženiciach