Trajekt a.s.

Zabezpečovali sme :
  • územné rozhodnutie pre Administratívno - logistické centrum a Administratívno-skladové centrum projektu Dunajské predmestie v Bratislave