VENCORP DEVELOPMENT s.r.o., Bratislava

zabezpečovali sme:
  • územné a stavebné povolenie  pre stavbu:  Bytový dom MIRADOR v Karlovej Vsi