REVING -V.A.V.,s.r.o. a SPP,a.s.

zabezpečujeme:
  • inžiniersku činnosť týkajúcu sa príslušných povolení na realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním pripojovacích plynovodov určených na pripojovanie odberných miest plynových zariadení k distribučnej sieti spoločnosti SPP v mestských častiach Bratislavy:
- MČ Staré Mesto: Nám 1.mája 4,Nekrasova, - MČ Karlova Ves: Staré Grunty,Stoklasova,Dlhé Diely I.,Líščie údolie - MČ Dúbravka: Moyžova,Bridžitská - MČ Nové mesto: Sliačska,Modranská,Jaskový rad,Riazanska,Kĺzavá - MČ DNV: Istrijská,Tatranská,Záhradná,Poniklecová, - MČ Rača:Podbrezovská,Jurkovičova, - MČ Pod.Biskupice: Pšeničná,Devätinova,Krajinská,J.Kráľa, - MČ Vajnory: Uhliská,Tomanova,Za mlynom,Široká - MČ Ružinov: I.Horvátha - MČ Záh.Bystrica:Pri Vápenickom potoku,Čsl.tankistov - MČ Čuňovo:Na hrádzi,Ražná - MČ: Vrakuňa: Majerská,Hradská,Borovicová, - MČ Rusovce: Longobardská