AKJ, s.r.o.,Bratislava

  • zabezpečenie stavebného povolenia pre rekonštrukciu sídla Matador hoding,Bratislava
  •  zabezpečenie stavebného povolenia pre objekt Energobloku