ESA INVEST SK s.r.o.

Zabezpečovali sme:
  • územné a stavebné povolenie pre stavbu: Obchodné centrum Bratislava - Rača.