MČ Karlova Ves

  • zabezpečujeme územné a stavebné povolenie pre rekonštrukciu objektu Karloveského centra kultúry