ALFA inžiniering,spol. s r.o.

zabezpečovali sme:
  • územné a stavebné povolenie  stavby: Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba bytového domu na Hviezdoslavovom nám.č.7 a Paulínyho ul.č.8 v Bratislave ( TWINS)
  • stavebné povolenie pre stavbu: Alfa a Beta bytové domy na Búdkovej ulici v Bratislave