BVS,a.s.

  • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre búranie objektov  VHJ v Senci a Plaveckom Štvrtku