spoločenstvo stavebníkov

zabezpečujeme:
  • územné a stavebné povolenie a kolaudácia stavby: Komunikácie a inžinierske siete pre obytný súbor I.etapa - Nová Dedinka