Nehnuteľnosti na mieru spol. s r.o.

zabezpečovali sme:
  • územné ,stavebné povolenie a kolaudáciu stavby: Rekonštrukciu,prístavbu a nadstavbu bytového domu na Štefanovičovej ul.č.18 v Bratislave