Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov- Bednár

zabezpečovali sme:
  • koordinačné práce pri návrhu nadstavby bytového domu ma Špitálskej 10