OÚ Kalná nad Hronom

  • zabezpečujeme stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Športové a relaxačné centrum v Kalnej nad Hronom
  • zabezpečujeme kolaudačné rozhodnutie stavby