SLOVUNIT Development

  • zabezpečujeme inžiniersku činnosť pre projekt: : Spristupnenie záhradkárskej zóny a rekreačné objekty v Rači  - územné rozhodnutie,stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie