Bau3Mex,a.s.

zabezpečovali sme:
  • koordinačnú a inžiniersku činnosť ( územné rozhodnutie,stavebné povolenie a kolaudácia) pre  výstavbu betonárne
  • posudzovanie činnosti podľa Zákona č.24/2006 Z.z. -  vplyv na životné prostredie ( EIA)