BSP Solution spol.s.r.o.

zabezpečovali sme:
  • technický dozor investora pri výstavbe polyfunkčného objektu na Patronke,Bratislava