Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov M33

zabezpečovali sme:
  • zaujatie verejného priestranstva pri realizovaní opravy a zateplenie uličnej fasády bytového domu na Medenej 33